06 abril 2009

CC.OO.PV. plantea a CIERVAL sus prioridades en negociación colectiva, prevención y formación para la ocupación

Paco Molina: “ Comissions Obreres no va a renunciar al 2% de revisió salarial, estem parlant de mínims”

Rafael Ferrando Giner i Rafael Montero, president i secretari general de la CIERVAL, han acollit una delegació de la nova Comissió Executiva Confederal de CCOO PV, encapçalada pel secretari general del sindicat al País Valencià, Paco Molina.

Els secretaris del sindicat han aprofitat la visita per mostrar la urgència de desenvolupar els compromisos bilaterals actualment pendents del Pacte Valencià pel Creixement i l’Ocupació, com ara la renovació de l’Acord del Tribunal d’Arbitratge Laboral, que porta sense concretar des de 2008 l’actualització dels continguts.

Pel que fa a la negociació col·lectiva, s’han assenyalat les dificultats i els incompliments d’alguns acords ja signats, que en alguns casos han hagut d’arribar al Jutjat Social (ASCER), així com la no aplicació de les revisions salarials pactades.

Sobre l’impuls de la NC, el sindicat proposa el manteniment d’una comissió bilateral de seguiment i impuls, per tal d’evitar conflictes i endarreriments. Un altra qüestió plantejada ha sigut l’excessiva atomització de la negociació col·lectiva al nostre territori, contra la qual el sindicat ha reiterat la proposta d’una progressiva racionalització, cercant convenis cada vegada més amplis i més equilibrats.

Pel que fa als ERES, la delegació sindical s’ha fet ressò de la insatisfacció manifestada per totes les seues federacions per l’ús i abús d’aquest mecanisme.

Quant a l’esborrany de l’Estratègia de prevenció de riscos laborals, un document que actualment està desenvolupant-se tant en l’àmbit nacional com en l’autonòmic, el sindicat ha reiterat la seua aposta decidida per la figura dels agents territorials de prevenció.

El secretari general de CCOO PV ha advertit que malgrat l’actual context de dificultats productives i financeres que estan vivint les empreses, no ens podem permetre baixar la guàrdia a la prevenció dels riscos laborals, sobretot pels expedients de regulació que estan afectant determinades empreses dedicades a aquesta tasca. Molina ha sigut molt contundent quant a determinats comportaments d’estalvi “absolutament intolerables”, consistents a deixar de pagar les quotes patronals a les mútues i als serveis de prevenció.

En l’àrea de formació, tenint en compte el context actual, el sindicat ha recordat que els agents econòmics i socials tenen el protagonisme en el desenvolupament de la nova formació professional per a l'ocupació, ja que es varen comprometre en el desenvolupament del IV Acord nacional de formació en el nostre àmbit autonòmic. CCOO PV opina que cal complir allò signat en el Pavace, i prioritzar el Pla valencià de formació professional. Altres tasques pendents serien el desenvolupament i la implantació dels centres integrats, i donar protagonisme al Consell Valencià de Formació Professional, així com el desenvolupament de l'Institut Valencià de les Qualificacions.

FUENTE:www.pv.ccoo.es

No hay comentarios: